Align Management Group støtter organisasjoner som trenger
å mestre en mer uforutsigbar og dynamisk omverden

Rammevilkårene endrer seg og gjør omverden vanskeligere å håndtere

I en verden som stadig endrer seg, må de aller fleste  organisasjoner prioritere om og håndtere både planprosessene  og lærings- og endringsprosessene på mer kontinuerlig basis. Det er derfor viktig at aktørene i alle ledd, kan ta pulsen på det som skjer underveis, og selv kan oppdatere det de har av analyser og mål på en enkel måte.

Alle vet at det er forskjell på styring og ledelse, men de fungerer alltid sammen. Styring dreier seg om mer strukturelle grep, tilrettelegging av forholdene slik at folk kan få gode arbeidsvilkår. Ledelse er mer et spørsmål om å bygge relasjoner, skape tillit, åpenhet og håndtere menneskene rundt seg på en god måte. Les mer om vår metodikk

Vi har hjulpet en rekke kunder med omstilling

AMG har gjennom mange år hjulpet noen av Norges største organisasjoner med omstilling, både i privat og i offentlig sektor.

Vår alternative tilnærming ble i sin tid formet gjennom et mangeårig samarbeid med en rekke toppledere, først og fremst i Hydro og Veritas. Siden er dette videreutviklet gjennom andre som har hatt behov for å utvikle mer lærende organisasjoner og en mer interaktiv og dynamisk ledelsesform.


Vi kan bidra til utvikling av standard praXis - hos deg

I AMG er vi opptatt av å tilrettelegge for en mer interaktiv og dynamisk styringsprosess og en mer allsidig lederrolle enn det som er standard praksis rundt omkring.

Gjennom prosessarbeid, vår metodebase, utviklingsprogrammet praXis og vårt digitale planverk kan vi støtte opp om ledere og organisasjoner som selv ønsker å mestre en kompleks og uforutsigbar omverden. 

Les mer om vårt praXis-program 

Align Manager                         et enkelt styringsverktøy

De fleste organisasjoner trenger egnede digitale verktøy for å kunne øke sin kapasitet og evne til styring, læring, omstilling, nyskaping og innovasjon. Erfaringer viser at lederne trenger verktøy som støtter opp om hele styringsdialogen, ikke bare plandelen.

Vårt interaktive, dynamiske styringsverktøy Align Manager (AM) og vår styringsmetodikk hjelper ledere til å ivareta alle leddene i styringsprosessen.

Les mer om Align Manager